עיונים בספרות מזמורי תהילים

מאת: רפאל אדרי

מוציא לאור: אופיר ביכורים

קטגוריה: יהדות, הדרכה/עיון

שפה: עברית

גודל: 6716.76 KB

עמודים: 629

נהיר כי ספר התהלים נחשב ליצירה ספרותית מופלאה מאוצר שירת המקרא, המהווה ביטוי נעלה להגות-לב רוחנית בתרבות ישראל, ברם מי מאתנו באמת יודע כוונת תוכן המזמורים? מי כתב אותם? מתי ובאיזו השראה? האם יש קשר בין מזמורי התהלים לכתבי המקרא? בחיבור מקורי ומעמיק זה, הכתוב בשפה ברורה וקולחת, שבתכליתו להרחיב את אופקיו של הקורא, בוחן ומקיף המחבר את מכלול כתבי הקודש, ובכלל זה ביאורי חז"ל ואינטרפרטציות פרשני המקרא, אל מול מקורותיו של ספר התהלים, על חלקיו, בהקשריו ההיסטוריים והלאומיים, בצורתו ובתכניו, תוך ביאור מהות האידיאות, ההשקפות ומשמעות הרעיונות הרוחניים הנשגבים, העומדים מאחורי כלל המזמורים – ללמדנו כי יצירה ייחודית זו, לאורך כל הדורות, תופסת מקום מרכזי בספרות המקראית, הנחשבת לשירת הקודש המובהקת והעממית ביותר, שבמשך כל תקופת יצירתה, כמו גם לאחריה, הייתה מעורה ומעוררת השראה בכל רשויות חיי האומה העברית. יצוין כי חיבור זה הנו פרי ביכורים של המחבר שהופק במהדורה מצומצמת וזכה להדים ולביקורות נלהבות מפי אנשי אקדמיה ורבנים נכבדים כ"ספר מעורר השראה המחצין את הגלוי על הנסתר..", ועל כן הוחלט להפיקו במהדורה ארצית מורחבת ואף לתרגמו לשפות שונות, לקידוש השם ולרווחת כלל ישראל. ״...ניתוח בהיר ושיטתי של מאה וחמישים מזמורי ספר תהלים... השילוב המוצלח בין חומרי הפרשנות הקלאסית לבין ממצאי המחקר המקראי, מעמיק את הבנת המזמורים, תורם לקריאה עשירה יותר ומגביר את הנאת הקריאה... הטקסט הבהיר ערוך באופן מדוקדק ופונה לחובב ולמשכיל כאחד. הקריאה בספרו תחזק את אהבתם של שוחרי מזמורי התהלים בפרט ואת הנאתם של אוהבי השירה בכלל.״ פרופ’ אפרים ריבלין ״הספר שופך אור חדש על ספר תהלים ועל המזמורים המופיעים בו, ויש בו כדי להרחיב את אופקיו של הקורא..״ ד״ר מיקי כץ משולחנו של המחבר מספר חיבורים נוספים, שטרם יצאו לאור, כדלהלן: א. במסגרת עבודת הדוקטורט, בוחן המחבר את "מושג הסמכות (אוטוריטה) במקרא" (ניתוח היסטורי, חברתי ופוליטי), ומבליט את הזיקה בין אלוקי המקרא לעם העברי, כמו גם לקשר הרוחני בין עם ישראל לתרבותו ולארצו (בצרפתית). ב. "עיון ביצירה הספרותית של נביאי הכתב" (לפי הסדר הכרונולוגי), בה נותחו ספרי 15 נביאי הכתב, על סגנונותיהם הספרותיים השונים. ג. "בעקבות עשרת השבטים האבודים" ועד לקהילות מזרע ישראל, שלפי המשוער הם הם צאצאי השבטים מימי המקרא. ד. "תולדות הגיור ליהדות", על כל רבדיו.

להורדת קורא הספרים Bookebook
Get it on Google Play

ספרים מאותן קטגוריות