ועל דרך העבודה

מאת: אבי סגל

מוציא לאור: ראובן מס

קטגוריה: פילוסופיה יהודית

מועד פירסום: ינואר 2012

ISBN: 978-965-09-0299-5

שפה: עברית

גודל: 1172.42 KB

עמודים: 304

הספר ועל דרך העבודה מאת ד"ר אברהם (אבי) סגל עוסק בעולמו הרוחני של הצדיק החסידי רבי צבי הירש מזידיטשוב. במחקר מקיף וקפדני סוקר סגל את הכתבים של צדיק ייחודי זה ושל ממשיכי דרכו, תוך שהוא עומד על המאפיינים הייחודיים של שיטתו החסידית. מוקד עניינו של הספר הינו הצבת דמותו של הצדיק מזידיטשוב כפרשן ייחודי לספר הזוהר ולקבלת האר"י, כמקובל חריג ומיוחד במינו בנוף עולמה של תנועת החסידות.


מחקרו המעמיק והיסודי של אברהם סגל שם לו למטרה את חשיפת עולמו הרוחני של ר' צבי הירש מזידיטשוב מתוך שאלות היסוד המניעות אותו. המחקר משלב כלי עבודה ביבליוגרפיים, היסטוריים ופנומנולוגיים, ותורם פרק נכבד לבירור מקומו של ספר הזוהר בעולם החסידות. מהלכים מחקריים העוסקים בבירור הפונקציה והקנוניזציה של ספרות הזוהר בתוך אסכולות ומגמות במאה התשע-עשרה ודאי יידרשו מאוד למחקר זה. ביחס לשאלות של יצירה, הדפסה, פרשנות, התגלות וסמכות - שאלות הסבוכות כולן אלה באלה - מציג המחבר דיון בהיר ומסודר.
פרופסור חביבה פדיה

מתוך חקר חיבורי הצדיק מזידיטשוב, בנה אברהם סגל את שיטתו הקבלית-חסידית של הצדיק בניתוח אנליטי מדוקדק, ואף קבע מתוכם את כללי הפרשנות שלו, תוך שהוא מעמיד על עיקר וטפל ועל רעיונות ייחודיים. מעתה יש בידינו מונוגרפיה חשובה על אישיותו ועל תורתו של אחד מגדולי הצדיקים בתנועת החסידות במחצית השנייה של המאה השמונה-עשרה ובשליש הראשון של המאה התשע-עשרה.
פרופסור משה חלמיש


ד"ר אברהם (אבי) סגל עוסק בעיונים ובמחקר בתחומי הממשק שבין הקבלה לחסידות. מלמד נושאים אלה במחלקה לפילוסופיה יהודית, אוניברסיטת בר-אילן. פרסם מחקרים בתחומי החסידות והקבלה בבמות שונות. ועל דרך העבודה הוא ספרו הראשון.

להורדת קורא הספרים Bookebook
Get it on Google Play

ספרים מאותן קטגוריות