בצלמו

מאת: הרב יובל שרלו

מוציא לאור: ראובן מס

קטגוריה: פילוסופיה יהודית

מילות מפתח: הרב יובל שרלו , בצלמו , צהר

ISBN: 978-965-09-0274-2

שפה: עברית

גודל: 809.1 KB

עמודים: 224מהי זהותו העצמית של האדם המאמין?
עמדה מקובלת היא שדברי אברהם אבינו "ואנכי עפר אפר" הם המבטאים העיקריים את זהותו העצמית של המאמין. על האדם לסגת נסיגה מוחלטת מפני הקדוש ברוך הוא, ולראות את עצמו כמי שהוא כלי שרת בלבד. ברם, מול עמדה זו ניצבים דברי הקב"ה בבריאת העולם, אשר כינה את האדם בעצם בריאתו 'צלם אלוהים': "ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו זכר ונקבה ברא אתם" (בראשית א כז). הגדרה מכוננת זו של האדם דורשת מאיתנו להניח דברים שונים לגמרי ביחס למהות האדם.
אימוץ עמדה זו מעצב מערכת שונה לחלוטין של עמדה נפשית והלכתית של האדם המאמין. בספר זה, הפונה לכל אדם מאמין המבקש להבין טוב יותר את אמונתו, מנתח הרב יובל שרלו את המשמעות העמוקה של הזהות העצמית של היהודי, ובעצם של כל אדם, כ'צלם אלוהים', ואת משמעותה ההלכתית, הזוגית, המוסרית, הזהותית, העתידנית וכדומה של עמדה קיומית ואמונית זו. הרב שרלו פורש את היסודות הרעיוניים של משנתו הפילוסופית, כמו גם את השלכות עמדה זו על סוגיות רבות בסדר היום של האדם בעידן בו אנו חיים.
הספר מציב אלטרנטיבה לעמדה הממעיטה את דמות האדם מסיבות דתיות, וקובע כי דווקא העצמת דמותו של האדם המאמין היא המפתח הראוי להבנת דרכה של היהדות. אף שהספר לא נכתב כספר פולמוסי, הוא מנהל דיאלוג עם עמדות אחרות ומציע לאדם המאמין נתיב בו אמונתו אינה מביאה להמעטת דמותו ועולמו הפנימי, כי אם להפך. הספר מהווה בשורה למבקשים לגשר בין אמונתם הדתית הבלתי מעורערת ובין התייחסותם ההומניסטית לאדם.

להורדת קורא הספרים Bookebook
Get it on Google Play

ספרים מאותן קטגוריות