אמת מארץ תצמח

מאת: אורי כהן

מוציא לאור: אופיר ביכורים

קטגוריה: הדרכה/עיון

שפה: עברית

גודל: 888.77 KB

עמודים: 178

הספר שלפנינו מצביע על הקשיים, על העיוותים ועל העוולות שנעשו לאורך השנים בחינוך בכלל ובחינוך הטכנולוגי בפרט, שבגינם מצב החינוך גרוע. מכאן נובעות שאלות קשות כלפי קובעי המדיניות: הממשלות ומשרד החינוך.
הספר בא להציג תפיסה שונה ומנוגדת לתפיסות הקיימות כיום בחינוך, ולקרוא למאבק בעד תפיסה חינוכית הומניסטית, צודקת ושוויונית.
כמו כן הספר דן בשאלות שהועלו על ידי תלמידיי בתחומים רבים לאורך השנים – משאלות מתודולוגיות ועד שאלות שעומדות ברומו של עולם, לדעת השואלים. וזאת תוך אמפטיה וסימפטיה לשואלים.
כמו כן מציע המחבר מתוך ניסיונו הצעות ריאליות והגיוניות לשיפור המצב הקיים כיום בחינוך. הספר כתוב בשפה בהירה וקלה ומיועד לכל קורא, לסטודנטים להוראה, לאנשי החינוך ולהורים.
זהו ספרו השני של המחבר. ספרו הראשון עסק בבחינה מחדש של כלי המשכן, משקלם וחוזקם, נוכח כללי המדע והנדסת החומרים הידועים כיום.
אורי כהן הוא בעל תואר שני בפילוסופיה מאוניברסיטת בר-אילן, מדריך חברתי מוסמך ומורה בכיר למקצועות הטכנולוגיה והתנ"ך.

להורדת קורא הספרים Bookebook
Get it on Google Play

ספרים מאותן קטגוריות