רועי חיון

תודה רבה לאיש יקר רועי חיון

על נתינה אין סופית, מעורבות וגישה חברית ואוהדת.

תודה רבה על המתן בסתר לטובת ילדי בר מצווה.