אודות רועי חיון

רועי חיון סופר סת"ם

סופר סת"ם
נחל דולב 56, בית שמש